Ngành Xây dựng Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó trị giáo sư vcapltd.in

Trong số 630 ứng viên được xác nhận chức tên miền authoritynh GS, PGS năm 2023 có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn xác nhận chức tên miền authoritynh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn xác nhận chức tên miền authoritynh PGS.

Ngày 6/11, Hội đồng GS Nhà nước đã công bố tên miền authoritynh sác độch ứng viên được xác nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2023. Đây là kết quả xét tại Phiên họp lần thứ XII của Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra ngày 4-5/11/2023.

Cụ thể, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn xác nhận chức tên miền authoritynh GS, PGS năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 Hội đồng GS nghình/liên nghình lời khuyên.

Trong số đó, có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn xác nhận chức tên miền authoritynh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn xác nhận chức tên miền authoritynh PGS. Như vậy, so với số lượng ứng viên được Hội đồng GS nghình/liên nghình mang lên, tỷ trọng ứng viên đạt tiêu chuẩn xác nhận GS, PGS năm nay đạt 97tỷ lệ. So với Hội đồng GS cơ sở, tỷ trọng đạt gần 85tỷ lệ.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc được xác nhận 2 GS và 22 PGS, trong đó có 4 nữ PGS.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ứng viên GS trẻ nhất được xác nhận là GS Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1977) chuyên nghình Xây dựng, công tgian ác tại Trường Đại học Xây dựng tại TP. Thành Phố Hà Nội.

3 PGS cùng sinh năm 1985, cùng chuyên nghình Xây dựng, gồm nữ PGS Bùi Phương Trinh (Trường Đại học Bác hiểmh khoa, ĐHQG TP.HCM); PGS Phạm Ngọc Hiếu (Đại học Kiến trúc TP. HN); PGS Đặng Việt Hưng (Trường Đại học Xây dựng TP. HN).

PGS trẻ nhất sinh năm 1989, là Lại Văn Quý, chuyên nghình Xây dựng (Trường Đại học Bnham hiểmh khoa, ĐHQG TP.HCM).