Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm trăng tròn23 vcapltd.in

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm đôi mươi23 trình koỳ họp thứ 6 vấp ngã sung thêm Nghị quyết của Quốc hội về vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp vấp ngã sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn toàn cầu...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội kohóa XV. (Hình hình: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang koý ban hành Nghị quyết số 39/trăng tròn23/UBTVQHmột5 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm trăng tròn23.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị té sung vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm trăng tròn23 để trình Quốc hội cho ý koiến và thông qua tại koỳ họp thứ 6 (tháng một0/trăng tròn23) theo quy trình tại một koỳ họp những dự thko có thực quyết nghị gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp té sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn toàn cầu; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế trị giá trị ngày càng tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết koỳ họp thứ 6, Quốc hội kohóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm trăng tròn23]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra so với những dự thma Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban kohác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện từ ngày một/mộtmột/đôi mươi23./.

08/11/2023 Tin tức tổng hợp

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm